Nyttig informasjon

Her finner du informasjon om blant annet stemmerett, apostille, førerkort, oversettere, vandelsattester, reise med dyr, med mer: Les mer

Her kan du finne informasjon om pensjon, norsk folketrygd og skatt. Les mer

Her kan du finne praktisk informasjon om du ønsker å bo og arbeide i Spania. Les mer

Stadig flere norske familier med barn tar opphold i utlandet for kortere eller lengre tid. De aller fleste norske barna har et fint utenlandsopphold, hvilket betyr et positivt møte med et nytt land...

Listen over advokater er utarbeidet for å gjøre det enklere å få en oversikt over enkelte advokater i Spania som behersker norsk og/eller engelsk og innebærer intet ansvar for deres kompetanse og redelighet, og heller ikke for eventuelle juridiske konsekvenser av at en av advokatene på listen kontaktes. Det er advokatene selv som har oppgitt kontaktinformasjon og hva de har spesialisert seg på. Les mer