Bo og arbeide i Spania

Her kan du finne praktisk informasjon om du ønsker å bo og arbeide i Spania.

OPPHOLDSTILLATELSE
Statsborgere fra EU og EØS-området og personer med sveitsisk nasjonalitet som oppholder seg lenger enn tre måneder i Spania, må registrere seg hos spanske myndigheter. EU har bestemt at retten til fri ferdsel og opphold skal forenkles for EU-statsborgere i et annet EU-land. Det samme gjelder statsborgere fra EØS-land og Sveits. Ovennevnte personer trenger ikke lenger å ha et oppholdsdokument, men må registrere seg hos spanske myndigheter. 

Oppdatert informasjon om oppholds- og arbeidstillatelse finnes på Inneriksdepartementets (Ministerio del Interior) hjemmesider.

Informasjon (på spansk) om hvordan du kan søke om NIE-nummer 

Tilgang til den spanske administrasjonen (på engelsk): http://en.administracion.gob.es/pag_Home/index.html


ARBEID I SPANIA
Eureskonsulent ved AETAT bør kontaktes for å undersøke arbeidsmuligheter i Spania eller andre EØS-land.
Nyttig informasjon finner du på den spanske arbeidsdirektoratet sine hjemmesider.

FOLKETRYGDEN
Norge har trygdeavtale med flere land, inkl. Spania. For mer informasjon om lover og regler angående trygderettigheter når man bor i utlandet, bør trygdekontoret på hjemstedet ditt kontaktes.
Regler for medlemskap i folketrygden under utenlandsopphold finner du på NAV sine hjemmesider.

SKATT
Utenlandske borgere har plikt om å informere spanske myndigheter om eiendeler utenfor Spania. For mer informasjon, vennligst ta kontakt med nærmeste lokale spanske skattekontoret (Agencia tributaria)https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/_otros_/_Direcciones_y_telefonos_/Delegaciones_y_Administraciones/Delegaciones_y_Administraciones.shtml

Arket, eller modellen som skal innleveres heter "modelo 720, «Declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero»" 
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Modelos_formularios/modelo_720.shtml

 


Bookmark and Share