Diverse

Her finner du informasjon om blant annet stemmerett, apostille, førerkort, oversettere, vandelsattester, reise med dyr, med mer:

Gyldighetstid for pass for nordmenn som reiser til Spania
Hvordan kan jeg reise med hund, katt og ilder til Norge?
Oversetter dere dokumenter?
Hva gjør jeg hvis jeg mister førerkortet på ferie i Spania?
Hva gjør jeg hvis jeg vil bruke mitt utenlandsregistrerte kjøretøy i Norge?
Hva er et apostillestempel?
Hvordan går man frem for å få et apostillestempel?
Hvordan kan jeg innhente vandelsattest fra Spania?
Jeg tror jeg har blitt svindlet/utsatt for et svindelforsøk. Hva gjør jeg?

Jeg er norsk, har jeg rett til å stemme ved spanske kommunevalg?

Gyldighetstid for pass for nordmenn som reiser til Spania
Nordmenn trenger ikke gyldighet utover reisens varighet. Informasjonen finnes på hjemmesiden til spansk UD.

Hvordan kan jeg reise med hund, katt og ilder til Norge?
Informasjon finnes på hjemmesiden til Mattilsynet og på Tollvesenets nettsider .

Oversetter dere dokumenter?
Nei, ambassaden kan ikke bistå ved oversettelse av dokumenter. Trenger du en statsautorisert traslatør kan du kontakte Statsautoriserte translatørers forening. Ytterligere en liste over registrerte norske talende translatører fra spanske myndigheter finner du her: http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/ServiciosAlCiudadano/Paginas/Traductoresas---Int%C3%A9rpretes-Juradosas.aspx
Noen av de honorære konsulatene vil kunne bistå med uoffisielle oversettelser. Ta kontakt med nærmeste konsulat for mer informasjon. 

Hva gjør jeg hvis jeg mister førerkortet på ferie i Spania?
Det er Vegvesenet sitt ansvar å skrive ut midlertidige kjøretillatelser ved tap av førerkort. 

Ta kontakt med Vegvesenet på tlf. 0047 81522000, be om distriktet du er registrert bosatt i, og be dem fakse deg en midlertidig kjøretillatelse. Informasjon om tema kan du finne på Vegvesenet sine hjemmesider.


Hva gjør jeg hvis jeg vil bruke mitt utenlandsregistrerte kjøretøy i Norge?
Informasjon om tema kan du finne på Tollvesenet sine hjemmesider:
Fast bosatt i utlandet eller Fast bosatt i Norge

Hva er et apostillestempel?
Apostillestempelet bekrefter at norsk offentlig funksjonærs underskrift på et dokument er gyldig, og at vedkommende er innehaver av den stillingen som er angitt i dokumentet. Apostillestempelet bekrefter ikke at innholdet i dokumentet er riktig.

Hvordan går man frem for å få et apostillestempel?
Apostille er et stempel som påføres et dokument for å gjøre det rettskraftig.
Norge og Spania er begge parter i Apostillekonvensjonen, noe som betyr at et norsk dokument kun behøver å påføres Apostille for å være rettskraftig i Spania og vice versa.
På norske dokumenter påføres Apostille av Fylkesmannen, på spanske dokumenter av spansk Notarius. (Fylkesmannen: http://www.fylkesmannen.no/Folk-og-samfunn/Apostillestempel-pa-dokumenter/)

Hvordan kan jeg innhente vandelsattest fra Norge?
Informasjon finner du på Politiets sine hjemmesider

Jeg tror jeg har blitt svindlet/utsatt for et svindelforsøk. Hva gjør jeg?
Mange nordmenn mottar brev eller e-poster fra spanske ”advokater” som hevder vedkommende enten har arvet eller vunnet en stor pengesum. Vi oppfordrer alle som tror de kan ha blitt utsatt for et svindelforsøk å melde fra til politiet.

Eksempel på ulike typer svindelforsøk kan en finne på Forbrukerombudet sine hjemmesider

Jeg er norsk, har jeg rett til å stemme ved spanske kommunevalg?
- Norske statsborgere har bare stemmerett ved kommunevalg.
- De må ha oppholdstillatelse i Spania.
- De skal ha vært bosatt sammenhengende i Spania i mer enn tre år, og  oppholdet skal ha vært lovlig.
- De skal være bosatt i den kommune der de kan avgi sin stemme, samt være oppført i manntallet der (Padron Municipal)
- Oppføring i valglister for utlendinger bosatt i Spania er et absolutt vilkår for å stemme. Oppførelse i disse valglistene skal alltid skje etter søknad fra vedkommende. Søknaden skal sendes til det kommunale kontor (Ayuntamiento) i den kommune der vedkommende er oppført i manntallet (Padron Municipal). Søknadsfristen skal fastsettes for hvert valg.
Informasjon finnes på hjemmesiden til spanske myndigheter
http://www.ine.es/oficina_censo/elecmun2011/elecmun2011_fce_paises.htm

 

 


Bookmark and Share