Informasjon om pensjon, norsk folketrygd og skatt

Her kan du finne informasjon om pensjon, norsk folketrygd og skatt.

HELFO – Helseøkonomiforvaltningen                                                    

Alle spørsmål som gjelder dekning av utgifter til helse, medisin og medisinsk behandling, samt spørsmål om E 121 og Europeisk helsetrygdkort, skal rettes til HELFO.

HELFO og NAV er to forskjellige offentlige instanser med hver sitt ansvarsområde. Det er HELFO som har ansvar for alle henvendelser som gjelder utgifter til helse, medisin og medisinsk behandling.

HELFOs nettside er https://helsenorge.no/helse-i-utlandet

Vi anbefaler pensjonister i utlandet å lese det som står under emne:
Helserettigheter ved opphold i utlandet

HELFO kan kontaktes på
Tel: (+47) 21 06 46 00
E-post: post@helfo.no
Postadresse: HELFO, Postboks 2415, 3104 Tønsberg, Noruega.
Søknad om blankett E 121 for pensjonister sendes til HELFO.

SKATTEETATEN

Alle spørsmål som gjelder skatt – skattetrekk, påleggstrekk, kildeskatt, tilbakebetaling av skatt, søknad om skattefritak og lignende spørsmål – skal rettes til Skatteetaten.

Det er Skatteetaten som avgjør hvorvidt en er skattepliktig til Norge og hvor mye skatt som skal betales av den enkelte. NAV får beskjed fra Skatteetaten om hvor mye som skal trekkes fra pensjonen eller ytelsen fra folketrygden.  NAV kan ikke endre trekket uten at det foreligger melding fra Skatteetaten.

Skatteetaten kan kontaktes på:
Tel: (+47) 22 07 70 00
 www.skatteetaten.no
Postadresse:  Skatt Nord, Postboks 6310, 9293 Tromsø, Noruega

Hvis du har fått brev fra Skatteetaten og har spørsmål i forhold til det som står i brevet, ta kontakt med det kontoret hvor brevet kom fra.

NAV

Alle spørsmål som gjelder folketrygdens områder – blant annet medlemskap, sykepenger, arbeidsavklaringspenger, pensjoner – skal rettes til NAV.

Det er NAV som gir råd og veiledning, behandler søknader og avgjør rettigheter i forhold til folketrygdloven. Det er NAV som utbetaler pensjoner og andre ytelser etter lovens bestemmelser.

NAV er oppdelt i flere enheter. Alle som bor i Norge er tilknyttet et lokalt NAV-kontor. De som har meldt flytting til Spania kan henvende seg til NAV Internasjonalt for å få informasjon om trygderettigheter eller om sin ytelse.

NAV INTERNASJONALT kan kontaktes på:
Tel: +47 21 07 37 00 (telefontid fra 08.00 til 15.30)
Fax: +47 21 07 37 01
E-post: nav.internasjonalt@nav.no
Postadresse: Postboks 8138 Dep., NO-0033 OSLO, Noruega
Besøksadresse: Langkaia 1, Oslo (åpent for publikum fra kl. 08.30 til kl. 15.00)


Bookmark and Share