Med barn i Spania

Stadig flere norske familier med barn tar opphold i utlandet for kortere eller lengre tid. De aller fleste norske barna har et fint utenlandsopphold, hvilket betyr et positivt møte med et nytt land, nytt språk, ny skole og nye venner.

Her finner du en liste over skandinaviske skoler i Spania. Les mer

Regjeringen har besluttet at kontantstøtten skal eksporteres til EØS-området. Les mer

Barne- og Familiedepartementet og Utdannings- og forskningsdepartementet har en veileder for norske familier som flytter med barn til utlandet. Les mer