Økonomi og næringsliv

Bistand og tjenester til norsk næringsliv i Spania

Eksport har lenge vært den viktigste vekstmotoren i den spanske økonomien, men det registreres nå også økende innenlands etterspørsel og staten øker pt. utgifter og investeringer. Les mer

Hovedfundamentet i norsk tilknytning til EU er EØS-avtalen. Det er den største og mest omfattende internasjonale avtalen Norge har inngått. Les mer

Det krever liten innsats fra meg, men betyr mye for dem vi hjelper, sier George Maragoudakis. Han er tolk i den nye asylforvaltningen i Hellas som er bygget opp med norsk støtte gjennom EØS-midlene. Les mer

Fra venstre: Gaute Hagerup (Innovasjon Norge); Hildegunn Fure Osmundsvaag (Norges sjømatråd); Johan Vibe (Norsk ambassade) og Carmen Sanz (Spansk-Norsk Handelskammer). 
Foto: Eva Puig Syversen.

«El skrei de Noruega» gjør stor suksess i Spania. Som et trendy og miljøriktig produkt øker salget av norsk skrei kraftig. Les mer

Foto: CH - Visitnorway.com.

Onsdag 13 januar ble det arrangert et bilateralt seminar mellom Norge og Spania i Oslo, med tema «Økonomiske og politiske perspektiv for Spania 2016» Les mer

Foto: Christophe Vander Eecken.

Europa har sakket akterut. EØS-midlene er vårt bidrag for å stimulere til nyskaping og nye arbeidsplasser gjennom innovasjon, forskning og utdanning. Slik involveres også norske forskere og bedrifter, sier EØS-EU-minister Vidar Helgesen. Les mer

Foto: CEOE.

Likestilling er et prioritert område for EØS-midlene i inneværende programperiode (2009-2014), og det største likestillingsprogrammet blant alle mottagerlandene er lagt til Spania. Les mer

Ambassadør Johan Vibe (nr. 2 fra høyre) på åpningsseremoni med (f.v) statssekretær Susana Camarero, ambassadør Lone Wisborg Dencker, helseminister Alfonso Alonso og leder for IMSERSO, César Antón.

Hvordan bruke teknologi for å hjelpe eldre og personer med funksjonshemming til å delta i samfunnet? Hva menes med at en by er «brukervennlig»? Les mer

Foto: Innovation Norway.

Representanter fra ulike norske og spanske institusjoner var den 1. juni samlet i anledning et seminar om vold i nære relasjoner i Madrid. Les mer

Foto: CEOE.

Torsdag 22. Januar var det tid for å markere avslutningen på første del av det EØS-støttede prosjektet ”Promociona”, et prosjekt som har til formål å fremme kvinnelig deltakelse i styreverv og toppledelsen i private bedrifter. Les mer