Foto: Joan Roca.Foto: Joan Roca

Konferanse om næringsklynger i Barcelona

Sist oppdatert: 03/10/2013 // Den 25. og den 26. september var representanter fra 26 norske næringsklynger på besøk i Barcelona for å utveksle erfaringer og utforske samarbeidsmuligheter med de 24 katalanske klyngene som var representert.

Cluster-møtet i Barcelona var viktig ikke minst for norsk omdømme.  Når man inviterer de nærmere tredve norske cluster-ledere til Spania, samler man det ypperste av innovasjonsmiljøer i Norge og viser fram et helt annet bilde av næringslivet vårt enn det spanjoler flest forbinder med Norge – olje, gass og fisk. 

For våre spanske verter gjorde det nok spesielt inntrykk med det tette samarbeidet mellom bedrifter, offentlige og private forsknings- og innovasjonsmiljøer i Norge.  Besøket var også et viktig bidrag til å justere norske næringslivslederes oppfatning av det spanske markedet.  

I flere år har krisen satt sitt preg på spansk omdømme med store oppslag om nedskjæringer, arbeidsledighet og et skakkjørt næringsliv. Møtet med de spanske clusterne viste imidlertid en helt annen side av spansk næringsliv preget av kreativitet, dynamisme, innovasjon og internasjonalisering.  

Etter seminaret ble to katalonske klynger inspisert: Railgrup, som spesialiserer seg på jordbruk, og INDESCAT, en sportsklynge. Modellen for kryss-sektor klynger; altså selskaper som har felles konsumenter, vekte spesiell sterk interesse. Deriblant  INDISCAT, som nevnt er en klynge for sportsbransjen, KIDS CLUSTER, som fokuserer på barneprodukter, og BARCELONA BEAUTY CLUSTER der fokuset er skjønnhet og personlig pleie. 

Under besøk ved jernbane-clusteret Railgrup møtte vi en meget entusiastisk prosjektgruppe som bl.a har stått bak utviklingen av den nye helautomatiserte metrolinjen i Barcelona.  De har utviklet et helehetskonsept for metrodrift hvor kundens behov, driftskostnader og sikkerhet er tatt inn i planleggingen helt fra starten og resultatet er missunnelsesverdig bra.  Clusteret har brede internasjonale kontakter og satser på eksport av en unik know how på dette området.  Vi ble tatt med en tur på den nye metrolinjen som har helt nye løsninger både for måten tunnelen er lagt på og konsept for stasjonsutforming.  Togene suser gjennom tunnelen uten fører i et helautomatisert lukket system.  

Konferansen ble åpnet av Antoni Ma. Garu, administrerende direktør i Katalonias industri departement, og av den norske ambassadøren D. Johan Vibe som innledet seminaret med å kaste lys over muligheter for samarbeid og inviterte deltakerne til og utforske ulike varianter for samarbeid som kan styrke forholdet mellom disse klyngene og industrien. 

Karin Gjerløw Høidahl fra Innovasjon Norge beskrev den norske klyngemodellen mens Alberto Pezzi og Joan Marti, fra det katalanske næringskontoret, ACC10, forklarte hvordan klyngene i deres regioner er organisert og ledet. Direktør for Innovasjon Norge i Madrid, Håkon Hauan og Mónica Duran fra ACC10 beskrev ulike samarbeidsmekanismer som eksisterer i dag. Videre beskrev de norske programmer, som IRD, og europeiske, som “European Enterprise Network”. 

Besøket bekreftet at interessen for Spanske klynger har vokst seg stor i Norge. Hovedinteressen er klynger som er lokalisert i Baskerland, Madrid og Katalonia. Den spanske klyngemodellen er i all hovedsak implementert på et regionalt nivå og det at regelverk og utøvelse av reguleres lokalt har ført til at det er mange ulike modeller som verdt å studere for norske aktører. 

I løpet av besøket ble det formidlet informasjon om etablering, finansiering og styring av klynger, samt om innovasjon. 

Første konferansedag ble avsluttet med et besøk til Alta Altella Vingård, som forøvrig eies av et klyngemedlem. 

Seminaret har tydelig resultert i økt kunnskap om klynger i Norge og Spania, samt deling av erfaringer. Arrangementet vil videre bidra til å styrke det bilaterale forholdet mellom Spania og Norge. 

Ambassadøren og en av clusterlederne ble intervjuet på katalansk fjernsyn under metroturen – og dette ble en anledning til å forklare for et større publikum Norges erfaringer med cluster som verktøy for innovasjon og vekst.  Lenke til intervjuet: http://www.tv3.cat/videos/4687755/Noruega-vol-aprendre-dels-clusters-catalans 

For mer informasjon om den katalonske klyngemodellen: http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/estrategia-empresarial/clusters/

 


Bookmark and Share