Kultursamarbeid mellom Norge og Spania

Sist oppdatert: 15/10/2013 // Interessen har vært enorm og nåløyet trangt. Nå er det klart hvilke samarbeidsprosjekter som får støtte gjennom EØS-midlene

Jazz, skeive filmer, moderne drama, kvinneportretter i fengsler er noen av temaene for prosjektene som er godkjent.

Av totalt 105 søknader støttes fem samarbeidsprosjekter mellom norske og spanske kunstnere og kulturformidlere, to samarbeidsprosjekter mellom Spania og Island og ett samarbeidsprosjekt mellom kunstnere og kulturformidlere fra Spania og Liechtenstein.

[Oversikt over alle prosjektene]


1) Moderne drama

Dramatikkens Hus og det spanske teaterkompaniet Meine Seele skal gjøre norsk og spansk moderne dramatikk tilgjengelig i begge land. Prosjektet innebærer blant oversettelse av Jon Fosse og Marit Tusvik til spansk og framføring av stykkene både her hjemme og i Spania. Det skal også lages en egen dokumentar om møtet mellom Jon Fosse og to spanske dramatikere.

2) Skeive filmer
Festivalen Skeive filmer og den spanske stiftelsen Triangle skal samarbeide om å synliggjøre mangfold og fremme toleranse. Det skal skje gjennom å promotere regissører og filmer som portretterer lesbiske, homofile, bi- og transpersoner som kjemper for aksept og like rettigheter. Prosjektet vil i hovedsak gjennomføres i tilknytning til filmfestivaler for skeive filmer i Madrid, Valladolid og Oslo.

3) Møteplass for jazzmusikere
Music Norway og La Escalera de Jacob la Latina skal skape kreative møteplasser for spanske og norske jazzmusikere. Jazztradisjonene er svært ulike i Norge og Spania. Mens norsk jazz er mer eksperimentell er den spanske mer trofast til tradisjonene. Samarbeidet skal blant annet resultere i flere konserter.

4) Billedkunst
Arnold Haukelands samlinger og kultursenteret Tenerife Espacio de las Artes skal samarbeide om å fremme nye norske billedkunstnere for et spansk publikum. Samtidig skal prosjektet stille ut billedhugger Haukelands verk fra tiden han bodde på den spanske øya Tenerife.

5) Kvinnekroppen
Lotte Konow Lund og Cristina Nunez skal samarbeide om et kunstprosjekt om kvinnekroppen. Prosjektet inkluderer utstillinger både i Spania og Norge, og en workshop for innsatte kvinner i et fengsel i Barcelona for å utløse dere kreative potensial.

6) Stiftelsen «Afanias» tilbyr hjelp til familier med psykisk utviklingshemmede. De har blitt bevilget totalt 45.000 euro, og målet er at islandske og spanske kunstnere med en utviklingshemming skal møtes for å produsere et musikkstykke i begge landene.

7)  Utstilling
Kulturforeningen «Pensart» har startet et samarbeid med «El Centro de Arte Dos de Mayo» i Madrid og kunstmuseet i Liechtenstein, som vil resultere i en utstilling og fremføringer med teatergruppa «Los torreznos», to kunstnere fra Madrid med lang fartstid.

8) Prinsesse Kristina av Tunsberg
Kulturformidler Arjé  vil sette opp en forestilling om prinsesse Kristinas reise til Spania i det trettende århundre. Hun dro for å gifte seg med Felipe, bror til den kastiljanske kong Alfonso X. «Prinsesse Kristina og dvergen» vil fremføres i Spania og på Island. Det vil i tillegg arrangeres et undervisningsseminar på utvalgte skoler.

Prosjektene har fått støtte på inntil 55 000 euro, og skal gjennomføres innen 2016.

Individuelle stipend
I tillegg er det gitt personlige stipender til omlag 21 kunstnere for å delta i studieturer og utvekslingsopphold.


Kilde: Regjeringen.no   |   Bookmark and Share