Norge støtter Lorca senteret med 4 millioner euro gjennom EØS-midlene

Sist oppdatert: 29/11/2013 // Bidraget vil blant annet sørge for et høyt aktivitetsnivå i de to første årene etter at senteret åpner dørene sommeren 2014

Senteret har de siste tre årene vært uten byggeaktivitet, til tross for at om lag 95 % allerede er på plass. Bidraget fra EØS-midlene og en avtale mellom det spanske kulturdepartementet, lokalmyndighetene i Andalucia og kommunen har nå gjort at finansieringen er sikret.

Da bidraget fra EØS-midlene ble presentert av ambassadør Johan Christopher Vibe i Granada, understreket han blant annet betydningen av den økonomiske støtten Norge, Island og Liechtenstein bidrar med gjennom EØS-avtalen og at 25 % av nordmenn besøker Spania en gang i løpet av året. Spania mottar totalt 45 millioner euro av EØS-midlene, hvorav 4,08 millioner er gitt til Lorca-senteret.

Vibe sa videre at senteret i fremtiden kan brukes som et kulturelt møtepunkt mellom Spania og Norge, med Federico García Lorca og Henrik Ibsen som to sentrale skikkelser fra litteraturhistorien. Ambassadøren poengterte at kvinner og den retrospektive teknikken er fremtredende både hos Ibsen og i García Lorcas litterære univers. Ambassadøren opplyste om den store interessen det er for senteret også i Norge og kommenterte det positive samarbeidet mellom spanske institusjoner som prosjektet har bidratt til.

Leder av Garcia Lorca-stiftelsen og niese av poeten, Laura García Lorca uttrykket ønske om å kunne sette opp teaterstykker av Ibsen samt å ta i mot norske produksjoner til Granada. Hun fortalte videre om prosessen med å gjøre senteret til en realitet, og at samarbeidet institusjonene i mellom har vært en viktig forutsetning. Senteret vil sette et spesielt fokus på utdanning, teater og musikk med den unge generasjonen som hovedmålgruppe. 

Til stede var også ordfører i Granada, José Torres Hurtado og representanter fra andre institusjoner som har bidratt til at senteret endelig har blitt realisert.


Bookmark and Share