Foto: Casa Real.Foto: Casa Real

Stor næringslivsdeltagelse på lansering av EØS-prosjekt for flere kvinnelige ledere

Sist oppdatert: 03/07/2013 // HKH kronprinsesse Letizia av Spania var til stede under lanseringen av prosjektet som forvaltes av den spanske arbeidsgiverforeningen CEOE. Med støtte fra EØS-midlene skal flere kvinner ta plass i spanske bedriftsstyrer.

Foto: Eva Puig Syversen.
Eva Puig Syversen 

Prosjektet har en ramme på 800.000 euro for de neste tre årene og er et av de forhåndsdefinerte prosjektene under EØS-midlene til Spania.  Likestillingsprogrammet i Spania er det største likestillingstiltaket under EØS-paraplyen.  Det spanske helse-, sosial- og likestillingsdepartementet er programoperatør for sammen med Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) som norsk giverlandpartner. 

Prosjektet ble lansert 1. juli og skal bidra til å øke kvinneandelen i styrene for selskapene på Madrid-børsen fra 10 til 20 prosent ved at kvinnelige ledere følges opp gjennom coaching, styrking av nettverk og etablering av en base over kvinner med styrekompetanse. Kvinneandelen i lederposisjoner i selskaper og bedrifter skal også økes betydelig. Tiltak for å øke bevisstheten i spansk næringsliv om likestillingsspørsmål og rekruttering av kvinner til lederstillinger på alle nivåer er også prioritert. 

I sin tale sa kronprinsesse Letizia at " talent og hardt arbeid er avgjørende uansett hvor vi er, eller hvem vi er, menn eller kvinner" og at "med mindre alle kvinner står sammen vil mange ha vanskeligheter for å kunne velge hva de vil og hvor de ønsker å være». Letizia la også til at
"vi bør alle være enige om at slike tiltak bør lykkes. Ikke bare for de økonomiske resultatene (Verdensbanken viser til at når likestilling mellom menn og kvinner øker, øker også ytelsen til selskapene), men fordi vi her snakker om rettferdighet: rettferdighet basert på fortjeneste, talent og kapasiteten til mange kvinner. At samfunnet blir mer rettferdig og mer effektivt avhenger av dette". 

Helse-, sosial- og likestillingsminister nevnte at "kapasitet og resultatene av innsatsen bør verdsettes som personlige egenskaper uavhengig av kjønn, slik at kunnskap, talent og lederevner er kriteriene som bestemmer en profesjonell skjebne" 

Johan  Vibe, Norges ambassadør i Spania, la vekt på at forskning viser at kjønnsbalanse gir positiv uttelling for større institusjoner. I det private næringslivet fungerer selskap med høy prosent kvinner i lederteamene bedre, og dette bidrar til  økt lønnsomhet. 

Mangfold i lederteamet gir vellykkede organisasjoner, sammenlignet med bedrifter som ikke har dette mangfoldet.   I det norske innlegget ble det understreket at også Norge har store utfordringer som skal løses og at NHO har måttet trappe opp sitt arbeide på området, fordi tallene for kvinnelig deltagelse i lederstillinger stagnerer.  Nettopp derfor er man glad for samarbeidet med Spania som gir mulighet for å utveksle erfaringer med ulike typer tiltak. 

Ambassadøren satte også fokus på norske erfaringer med trepartssamarbeidet, som har vist seg så viktig for sysselsetting og gjennomføringen av viktige reformer i Norge for å sikre økt deltagelse av kvinner og unge i arbeidsmarkedet.   Dette er avgjørende for veksten og en bærekraftig velferdsstat.


Kilde: Eva Puig Syversen   |   Bookmark and Share