Bistand til norske borgere

Her finner du en oversikt over gebyrer for de mest vanlige tjenester. Les mer

Personer som fikk norsk statsborgerskap ved fødsel taper sitt norske statsborgerskap når de fyller 22 år, med mindre de har bodd i Norge i til sammen to år eller i Norden i til sammen syv år. Les mer

De fleste reiser til Spania er problemfrie. Reisende bør likevel vise aktsomhet og oppbevare verdisaker som penger, pass, kredittkort, kamera, mobiltelefon o.l. på forsvarlig vis. Norsk pass må...

”Passfrihet i Schengen” er begreper vi ofte hører, men det er legitimasjonsplikt i Schengen-området, og eneste gyldige legitimasjon for nordmenn er passet. Husk derfor passet om du skal på ferie ti...

Det er en av utenrikstjenestens viktigste oppgaver å hjelpe norske borgere i utlandet som har behov for det. Les mer