Sikkerhetsinformasjon

De fleste reiser til Spania er problemfrie. Reisende bør likevel vise aktsomhet og oppbevare verdisaker som penger, pass, kredittkort, kamera, mobiltelefon o.l. på forsvarlig vis. Norsk pass må medbringes som legitimasjon ved reiser til og i Spania.

Utenriksdepartementets operative senter er utenrikstjenestens hovedsentral for konsulær hjelp til norske borgere i utlandet når nærmeste utenriksstasjon er stengt. Ansvaret for større kriser ligger hos spanske myndigheter. Deres råd og påbud skal følges men norske myndigheter har likevel et ansvar for nordmenn i utlandet. Les mer

I en nødssituasjon er det naturlig å ha en følelse av frykt eller usikkerhet. Så, først av alt, ta deg tid til å gjenvinne ro for å kunne tenke klart og ta riktige avgjørelser. En rolig adferd fremmer sikkerheten til mennesker rundt deg. Les mer

Her finner du en rekke telefonnummer som kan være nyttige i nødstilfeller. Les mer