Hvilken bistand kan UD gi norske borgere i utlandet?

Det er en av utenrikstjenestens viktigste oppgaver å hjelpe norske borgere i utlandet som har behov for det.

Her følger et kort sammendrag av hva utenrikstjenesten kan bistå med – og hva den ikke kan bistå med https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/bistand-i-utlandet/id2422696/

 


Bookmark and Share

Visste du at...

Norge har tilsammen ca. 100 ambassader og underliggende fagkonsulater, i tillegg til ca. 400 honorære konsulater som gir bistand til norske reisende i utlandet. Ambassader og fagkonsultater er bemannet med personale utsendt fra Norge. Honorære konsulater er normalt bemannet med privatpersoner fra vedkommende land, som uten lønnsgodtgjørelse ivaretar norske interesser på stedet.