Pass

”Passfrihet i Schengen” er begreper vi ofte hører, men det er legitimasjonsplikt i Schengen-området, og eneste gyldige legitimasjon for nordmenn er passet. Husk derfor passet om du skal på ferie til Spania!

Du har tapt ditt norske statsborgerskap dersom du har fått annet statsborgerskap etter å ha søkt om det, eller uttrykkelig har samtykket til å få statsborgerskapet, for eksempel ved å levere melding. Les mer

Tap eller tyveri av pass skal meldes til spansk politi på stedet. Les mer

Norske statsborgere som ønsker å søke om norsk pass må gjøre dette ved personlig fremmøte. Ved søknad om pass til barn må barnet være med. Les mer

Statsborgerskap, personnummer og pass til barn Les mer