Generelt om statsborgerskap

Personer som fikk norsk statsborgerskap ved fødsel taper sitt norske statsborgerskap når de fyller 22 år, med mindre de har bodd i Norge i til sammen to år eller i Norden i til sammen syv år.

Hvordan søker jeg om bibehold av norsk statsborgerskap?
Personer som fikk norsk statsborgerskap ved fødsel taper sitt norske statsborgerskap når de fyller 22 år, med mindre de har bodd i Norge i til sammen to år eller i Norden i til sammen syv år.
Man kan imidlertid søke om å få beholde norsk statsborgerskap. Søknaden må fremsettes etter fylte 21 år og før fylte 22 år. Mer informasjon finner du på siden til Utlendingsdirektoratet.

Kan en person med dobbelt statsborgerskap miste sitt norske statsborgerskap?
Informasjon kan finnes på Utlendingsdirektoratet sine hjemmesider.

Hvem får norsk statsborgerskap ved fødsel?
Informasjon kan finnes på Utlendingsdirektoratet sine hjemmesider. 

Hvem kan ha dobbelt statsborgerskap?
Informasjon kan finnes på Utlendingsdirektoratet sine hjemmesider.

Lov om norsk statsborgerskap inneholder bestemmelser om hvem som er norsk statsborger og om hvordan man kan få norsk statsborgerskap.


Bookmark and Share