Sjømannskirker

Sist oppdatert: 26/01/2011 // I Spania er det i alt syv norske sjømmanskirker

Som har populære aktivitetstilbud til både unge og eldre. Sjømannskirken er en frivillig organisasjon som ønsker å være et kirkelig, kulturelt og sosialt møtested for alle nordmenn i utlandet.

 


Bookmark and Share