Foto: Eva Puig Syversen.Foto: Eva Puig Syversen

Ambassaden i Madrid tildelt likestillingspris

25. november var den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner og i den anledning ble ambassaden i Madrid tildelt prisen for den institusjonen som har engasjert seg mest for kvinners rettigheter i Spania.

Prisen deles ut av foreningen Mujeres Para el Diálogo y la Educación (Kvinner for dialog og utdanning) og har siden 2011 blitt delt ut årlig til individer, bedrifter og institusjoner som gjennom sitt arbeid bidrar til å styrke kvinners rolle i verden, i spørsmål om likestilling, deres synlighet og forsvar av kvinners rettigheter.

I perioden 2009-2014 har Norge bidratt med over 10 millioner euro til likestillingsprogrammet i Spania gjennom EØS-midlene. 71 prosjekter har omfattet over 15.000 kvinner. Flere spanske regioner er nå bedre rustet til å bekjempe vold i nære relasjoner og hjelpe ofrene.

Ved tett involvering av det norske Likestillings- og diskrimineringsombudet har spanske erfaringer også funnet veien til Norge. Foreningen begrunner også prisutdelingen med at det bilaterale samarbeidet med Norge har vært spesielt godt for å fremme likestillingen mellom kvinner og menn på arbeidsplassen. Arbeidet med å inkludere sårbare kvinner i arbeidslivet, kampen mot kjønnsrelatert vold og kvinnelig entreprenørskap er noen av områdene Norge har utpekt seg på. 

Siden 1994 har Spania mottatt om lag 375 millioner euro i støtte fra Norge gjennom EØS-midlene. Det har resultert i 460 ulike prosjekter. Her kan du lese om prosjektene og betydningen de har hatt for mange hundre tusen mennesker: Elektronisk versjon av rapporten


Bookmark and Share