Informasjonsmøte for norske borgere

I samarbeid med HELFO, Skatteetaten, Sjømannskirken og konsulatene inviterer ambassaden til informasjonsmøte for norske borgere i Kanariøy provinsene Las Palmas og Santa Cruz de Tenerife.

Temaer vil være:

Folkeregistrering, konsekvenser av utflytting, skattemessige konsekvenser, rettigheter til helsetjenester ved utflytting og midlertidig opphold i Spania, samt arv og forberedelse til testament.

Torsdag 9. mars vil møtet starte med å ha en introduksjonsdel med generell informasjon fra de ulike bidragsyterne. I etterkant av presentasjonene på torsdag, samt fredag, blir det anledning til individuelle veiledningssamtaler (begrenset til 10 min) med representantene fra Skatteetaten, HELFO, advokat Sanz og ambassaden.

Det understrekes at det ikke vil bli foretatt saksbehandling.

Samtalene krever forhåndsavtale. For avtale om individuell samtale kan ambassaden kontaktes på telefon ved Maija Smestad (tlf 914 363 846) og Ida Knutsen (tlf. 914 363 865)

Sjekk oversikt på ambassadens hjemmeside www.norgeispania.es, for å klargjøre hvilken etat det ønskes samtale med.

Torsdag 9. mars 2017:

kl. 10:00 – 16:00           Sjømannskirken Arguineguin (Pause mellom 12:00 – 12:45)

Fredag 10 mars 2017:

kl. 10.00 – 15:00           Sjømannskirken Arguineguin (Pause mellom 12:00 – 12:45)

 Vel møtt!


Bookmark and Share