Novellekonkurranse utlyst av Prinsesse Kristinastiftelsen

Konkurransens formål er å spre kjennskap til den norske Prinsesse Kristina (Bergen 1234-Sevilla 1262), hvis jordiske levninger befinner seg i Stiftskirken i Covarrubias I den spanske provinsen Burgos.

Første Novellekonkurranse utlyst av Prinsesse Kristinastiftelsen
(Under beskyttelse av Den Kgl. Norske Ambassade i  Spania)

Sjanger:   Novelle
Premie:   1.500 Euros  samt en minneplate for det beste bidraget på spansk; 1.500 Euros samt en minne-plate for det beste bidraget på norsk
Hvem kan delta? Forfattere som skriver på norsk og/eller spansk
Utlyses av: “Prinsesse Kristinastiftelsen”
Land: Spania
Innleveringsfrist:  28.02.2017

Prinsesse Kristinastiftelsen utlyser herved sin  første Novellekonkurranse,  over temaet  Den Prinsesse Kristina av Norge 
 
BAKGRUNN FOR UTLYSNINGEN

1.-  Konkurransens formål er å spre kjennskap til den norske Prinsesse Kristina  (Bergen 1234-Sevilla 1262), hvis jordiske levninger befinner seg i Stiftskirken i Covarrubias I den spanske provinsen Burgos. Hun var datter av kong Håkon Håkonsson og kom til Spania på 1200-tallet for å giftes med prins Felipe av Castilla, bror av kong Alfonso den 10. med tilnavnet “den vise”.

På bakgrunn av disse historiske fakta  utlyses denne konkurransen for å kåre den beste ikke publiserte novelle basert på Prinsesse Kristina-skikkelsen

2.- Hvem kan delta?
Enhver myndig person kan delta i konkurransen med en tekst på spansk eller norsk.

3.-   Krav til det litterӕre bidraget
Hver deltager kan  sende inn kun ett bidrag, dette må vӕre en orginal, ikke tidligere publisert, ikke forpliktet overfor  noe forlag , ikke premiert eller innsendt til andre konkurranser som ennå ikke er avsluttet på det tidspunkt originalen sendes inn til denne konkurransen.

Dessuten:
(i) Språk:
 Bidraget må vӕre skrevet  på norsk eller spansk.
Tema:
Novellen  skal handle om  Prinsesse Kristina av Norge.

(ii)  Omfang:
Bidraget må ikke overskride  30 sider, skrevet på én side av arket, i Din A-4-format. 

4.        Frister og betingelser  for innlevering

4.1      Innleveringstid for bidragene begynner den dag  utlysningen kunngjøres i spanske og norske medier (10.oktober 2016). Siste frist for innlevering er 28 februar 2017.

Bidragene bør fortrinnsvis sendes elektronisk til Yngvild Hermansen Yngvild.Hermansen@mfa.no i  word eller som pdf. Forfatterens identitet skal ikke oppgis på selve bidraget (heller ikke et eventuelt pseudonym), men kun i form av en kode bestående av seks sifre, fire tall og to vokaler.  I egen e-post skal bidragsyteren identifisere seg, eller oppgi sitt alias samt omtalte sekssifrede kode og de øvrige dokumenter som nevnes i punkt 4.2.

Adresse for innlevering av bidrag i papirversjon er
Real Embajada de Noruega
Calle Serrano 26, 5. Planta
28001 Madrid

På konvolutten skal dessuten oppgis:
“1er Certamen de  Relato Breve convocado por la Fundación Princesa de Noruega”

I konvolutten skal novellebidraget legges uten forfatterens identitet, underskrift  eller eventuelt  pseudonym. Og i egen konvolutt  skal vedlegges forfatterens identifiksjon, eventuelt pseudonym, samt den øvrige dokumentasjon som angis i punkt 4.2.

Bidragsytere kan på e-post be om bekreftelse av mottak av innsendt original. De kan også be om den informasjon de måtte ønske angående konkurransens forløp og resultat. Dette vil bli besørget av Stiftelsen på beste og hurtigste måte.

4.2 Bidragsyterens identifikasjon  og bruk av pseudonymer. Bidragsyterne skal i tillegg til selve teksten vedlegge kopi av  ID-kort  eller pass, angi novellens tittel samt sin postadresse eller e-postadresse og kontakttelefon. Dersom det brukes pseudonym, må dette angis i den lukkede konvolutten.

5. Premien
Det fastsettes en premie på  ETT TUSEN FEM HUNDRE EUROS (1.500 €) samt en minneplate for det beste bidraget skrevet på norsk, og ETT TUSEN FEM HUNDRE EUROS  (1.500 €) samt en minneplate for det beste bidraget skrevet på spansk. Beløpet vil vӕre skattepliktig.
Det kan bli bestemt at premien ikke skal utdeles dersom de innsendte bidragene ikke er i overensstemmelse med emnet Prinsesse Kristina av Norge,  eller ikke oppfyller kravet om ikke å vӕre utgitt tidligere.
Prinsesse Kristina-stiftelsen kan publisere de premierte novellene på sin hjemmeside, noes som  innebӕrer at prisvinnerne gir avkall på   godtgjørelse for opphavsrett. 

6. Jury og Kåring
Konkurransens  jury består av relevante personer fra spansk og norsk kulturliv og/eller av personer med faglig prestisje og erfaring fra Spania og Norge.
De innsendte bidragene skal  ikke avdekke forfatterens navn, evt. pseudonym.  
 
Juryens beslutning offentliggjøres  30. april  2017 og prisoverrekkelsen vil skje under et arrangement som på forhånd meddeles på Stiftelsens hjemmeside og i mediene. 

7. Godkjennelse av betingelsene og hva som skjer med de ikke premierte bidragene.
Deltagelse i konkurransen innebӕrer full godkjennelse av betingelsene.
Etter at juryens vedtak er offentliggjort, vil Prinsesse Kristinastiftelsen ha rett til å tilintetgjøre de ikke- premierte originalene, både de elektroniske arkivene og eventueller eksemplarer på papir.

Covarrubias, 10. oktober  2016  


Bookmark and Share